Słowo o Zakonie

Zakon to zarejestrowane w 2003 roku stowarzyszenie aktywnie działające w ramach swych statutowych celów: odtwarzania i przywracania do życia kultury materialnej i duchowej epoki średniowiecza. Nasze zainteresowania obejmują przede wszystkim okres od połowy wieku XIII do pierwszego ćwierczwiecza wieku XV.
To, że jesteśmy zakonem rycerskim nie oznacza bynajmniej, iż interesujemy się wyłącznie walką oraz uzbrojeniem ofensywnym i defensywnym.
Wystarczy udział w chociaż jednym organizowanym przez nas pokazie czy lekcji żywej historii, aby przekonać się, że odtwarzamy znacznie więcej.
Poczynając od stroju cywilnego - którego posiadanie jest warunkiem stałego członkowstwa w naszym Stowarzyszeniu, poprzez wiedzę na temat historii społeczeństwa, religii, kultury duchowej i materialnej danego okresu, aż po modne ówcześnie tańce dworskie i plebejskie.

Dlatego też w naszych szeregach znajdują miejsce nie tylko fascynaci mediewalnego uzbrojenia i fechtunku - więcej, tacy znajdują się w mniejszości!
Większość to osoby nie walczące, ale zajmujące się dawnymi rzemiosłami, sztukami, kuglarstwem, łucznictwem itd. Każdy zainteresowany jakimś aspektem historii średniowiecza jest u nas mile widziany.
Główne struktury Zakonu mieszczą się w Rzeszowie, poza tym działamy w Łańcucie, Krośnie i Wrocławiu, a w wielu innych miastach stałe siedziby znaleźli nasi członkowie i sympatycy.

logo